040 753 1917 katri@karajaworks.fi

TIEISÄNNÖINTI

TIEISÄNNÖITSIJÄ KATRI KARAJALEHTO

Vuodesta 2002 yksityistieasioissa aktiivisena ollut Katri Karajalehto on Suomen Tieyhdistys ry:n kouluttama TIKO tieisännöitsijä. Kokemusta yksityistieasioissa on sekä hallinnolliselta että käytännön puolelta; tämän tieisännöitsijän voi nähdä niin lapion varressa ojia kaivamassa yhtä lailla kuin kokouksen puheenjohtajanakin.

Tiekuntien palvelut

Tieisännöitsijä toimii joko yksityistien toimitsijamiehenä tai asiantuntijana (”sihteeri”). Erona roolien välillä on toimitsijamiehen laajempi vastuukenttä yksityistien asioista.

 

Tieisännöitsijän tehtäviin kuuluu pääasiassa tiekunnan hallinto, esimerkkeinä;

  • tieyksiköinti ja sen ylläpito
  • tiemaksujen laskutus ja maksujen seuranta
  • vuosikokousten koollekutsuminen ja sihteerinä / puheenjohtajana toimiminen
  • tiekunnan kirjanpito
  • yksityistieavustusten haku kunnilta
  • hankintojen ja urakoitsijoiden kilpailutus ja sopimushallinta
  • urakoiden (kunnossapito, perusparannus, kunnostus) hallinta, toteutus ja seuranta
  • neuvonta- ja asiantuntijapalvelut mm. asiakirjojen laadinnassa
  • yksityistiekatselmukset
  • ”nukkuvien” tiekuntien herättäminen.

Toimiva tiekunta on kaiken a ja o

Kun tiekunta toimii oikein ja aktiivisesti ja tieyksiköinti on oikeudenmukainen, se tuo lisäarvoa kiinteistön omistajille sekä arjessa että jälleenmyyntitilanteessa. Kiinteistölle asti vievä, hoidettu tie nostaa aina kiinteistön hintaa. Hyvin hoidettu tie on huomaamaton; sen käyttö ja kulku sen kautta ovat itsestäänselvyyksiä. Mutta kun tilanne huononee, jokainen tienkäyttäjä huomaa sen; kuoppaisuutta, huonoa aurausjälkeä, vetämättömiä ojia, pintakerroksen puutetta, tielle kaatuvia puita. Kenties yksityistien hoitokuntaa ei ole vuosiin valittu, kenties hoitovastuuta ei ole enää kenelläkään ollut aikoihin tai yksiköinti laahaa auttamattomasti jäljessä nykyhetkestä. Tällaisessa tilanteessa on toimittava ripeästi, jotta korjausvelkaa ei tien osalta pääse syntymään ja jotta jokainen tien käyttäjä saadaan mukaan yhteisiin talkoisiin tien osalta. Mitä nopeammin toimitaan, sen halvemmalla yleensä päästään. Tieisännöitsijä on tien pidon ja hallinnon ammattilainen, joka osaa tehokkaasti ja yksityistielain mukaisesti laittaa kuntoon tiekunnan asiat.

TOIMIVA TIEKUNTA

 

 

Yhteydenottopyyntö ja tarjoukset

 

Onko tiekunnassasi sukupolvenvaihdoksen aika eikä jatkajaa tunnu löytyvän tieasioiden hoitoon? Tai onko tiekunta ollut nukkuvana jo vuosia, ellei vuosikymmeniä? Onko tiekunnallasi mahdollisesti aikeita yhdistyä jonkun toisen tiekunnan kanssa? Vai kaivataanko tieasioihin vain yksinkertaisesti ulkopuolisen otetta? Ota yhteyttä, suunnitellaan teidän tiekunnalle paras mahdollinen tapa käyttää tieisännöitsijän palveluita! Tieisännöitsijä voi olla pelkästään hoitokunnan apuna asiantuntijana yksittäisessä tehtävässä, toimia tiekunnan ns. sihteerinä tai sitten toimia toimitsijamiehenä tehden kaikki yksityistiehallintoon liittyvät tehtävät. Kauttani saat myös edulliset sopimukset ja tarjoukset mm. talvikunnossapitoon, hiekoitukseen, pientareiden murskaukseen, ojien kunnostukseen tai muihin yksityistien urakoihin. Käytössäni on perusmaanrakennuskalusto kaivinkoneineen ja maansiirtokärryineen sekä muu tien kunnossapitokalusto, esimerkiksi traktorivetoiset tielana, piennarmurskain ja perälevy ja talvikunnossapitokalusto. 

 

Katri Karajalehto

TIKO tieisännöitsijä

katri@karajaworks.fi

p. 040 753 1917

Palvaniementie 115 41450 Leppälahti

 

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan alta: